Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036702935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152806101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΧΜ EXCAVATION IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141987901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059879227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134544901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GFSF ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997690994
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122276001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141496414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128666801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JIB ADVERTISING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800480503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124744301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΒΑΝΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800369179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118705601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΤΕΡ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998300945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7807701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 64845311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6804701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση