Βρέθηκαν 163 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802089190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169718001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138908360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168586601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164918401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LASKENTRO HOLDINGS LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996865198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161514501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801628721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160418407000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMPRINT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801627017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160388901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΘΩΜΟΥ - Σ.ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801584688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159598001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IRISFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801450293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157109101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DR COOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801446544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157029301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥΡΛΑΙΦ.ΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801326405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154465801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση