Βρέθηκαν 4020 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EALLOS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801986991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167637701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2022
  • ACTIVE 

LOGIOTATOS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801983210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167563201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2022
  • ACTIVE 

VEKTOR SECURITY ANONYMI ETAIREIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 997591494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121577922000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2022
  • ACTIVE 

MAXPLANK SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801960164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167080201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ACTIVE 

SALIB GIRGIS MIKHAEIL AMANY G.P.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801941395
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166695601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2022
  • ACTIVE 

PABO REAL ESTATE MANAGEMENT L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801941383
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166695201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2022
  • ACTIVE 

CORPUS CONSULTANCY FIRM SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ACTIVE 

SILVERTON REAL ESTATE MANAGEMENT P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801932442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166460401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2022
  • ACTIVE 

D.N. PAPADIMITRIOU E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801930160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166210901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2022
  • ACTIVE 

RELIAS - PAPADIMITRIOU PET. ILIAS MONOPROSOPI I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801906960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165560501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2022
  • ACTIVE 

Σύνδεση