Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΕΔΕΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800739392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139086001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - Α. ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800455230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123497901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση