Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

STORMGEO GREECE BRANCH OFFICE


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997010028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142510901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑ – ΣΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099087255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3571201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση