Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TECTONIC 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801021517
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147138401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΒΙΛ TEN ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800977413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146155401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECTONIC 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800938577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145348601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΜΠΕΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800929950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145168301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECTONIC 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800930033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145179301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΖΕΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800467241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124096301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECTONIC 9 Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998181374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123380001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση