ΠΑΛΟΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 25 , ΑΘΗΝΑ, 11252

ΠΑΛΟΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 25 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998396674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9551501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΑΛΟΡ Ι.Κ.Ε.
PALOR IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 25
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι τα εξής: • Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο , νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου , οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης , νοσοκομεία , δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. • Χονδρικό εμπόριο αγωγών , σωλήνων και μανικών , από βουλκανισμένο ελαστικό , εκτός του σκληρού ελαστικού. • Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων , ψεκαστήρων και παρόμοιων μηχανικών συσκευών . • Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και εξαρτημάτων ρουχισμού από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού • Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων • Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό • Χονδρικό εμπόριο γαντιών προστασίας εργατών • Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας , καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής , από καουτσούκή πλαστικές ύλες. • Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων και γομώσεων για πυροσβεστήρες . • Χονδρικό εμπόριο αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών. • Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης • Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών • Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού • Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πυκνωτών μεταβλητών, ρυθμιζόμενων ή σταθερών • Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών • Εμπορικοί αντιπρόσωποι μηχανημάτων • Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων • Κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών • Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά • Υπηρεσίες επιχειρησιακής έρευνας • Υπηρεσίες τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης • Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών μέσων άλλων • Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων • Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων • Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων • Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων • Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ Κύρια
46421141 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46691982 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
46751254 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΤΩΝ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κ Δευτερεύουσα
46751264 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
46761901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση