Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

K&V ENGINEERING ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801866409
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164831001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800757582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139807001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079885723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153655701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 79 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801041891
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147659501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΛΟΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998396674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9551501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997780115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9114201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΙΠΝΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997984450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8838001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 004999105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136002001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση