ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ

19Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ , ΠΑΙΑΝΙΑ, 10902

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ


19Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997052660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148228101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Κ/Ξ ΣΕΠΟΛΙΩΝ
K/X SEPOLION

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
19Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1.1. Μεταξύ των συμβαλλομένων «INTRAKAT» και «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΈ», συνιστάται Εργοληπτική Κοινοπραξία. 1.2. Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η από κοινού εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Σ.Α.) - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ» (Α.Δ. 2507) μετά των τυχόν επεκτάσεων, προσθηκών ή συμπληρωματικών εργασιών (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης) που θα ανατεθούν από τον Κύριο του Έργου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση