Βρέθηκαν 171 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996831379
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167993401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ UW TECH HELLAS Α.Ε. – EIS Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996753000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166603101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ/Ξ KAFIS - TEDRA


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996610270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165649901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996750832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165444001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996642464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165383001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996828885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164867601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΡ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996658554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163042501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΘΩΜΑ ΟΡΕΣΤΗ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996828142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162568601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση