Βρέθηκαν 170 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΡ Α.Ε – ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996484377
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177127701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ/Ξ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΜΗΕΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996520946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176965901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996575552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173826401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ A.E.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996575195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172631401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΡΟΥ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996575183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172584301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996529098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172147601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση