(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)MANUFACTORY BABYSTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17 , ΑΘΗΝΑ, 10552

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)MANUFACTORY BABYSTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801064911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148255801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-11-2018
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)BABYSTAR M IKE
(YPO EKKATHARISI)BABYSTAR M IKE
BABYSTAR S.M.P.C

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι: α) Το λιανικό εμπόριο έτοιμων βρεφικών-παιδικών ενδυμάτων και εσωρούχων. β) Το λιανικό εμπόριο παιδικών υποδημάτων. γ) Το λιανικό εμπόριο βρεφικών και παιδικών αξεσουάρ. δ) Το χονδρικό εμπόριο όλων των ως άνω δραστηριοτήτων. ε) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των ως άνω δραστηριοτήτων. στ) Η παραγωγή δι’ ιδίων μέσων ή η ανάθεσή της σε τρίτους (facon) όλων των ως άνω δραστηριοτήτων και η εμπορία τους. ζ) Η ίδρυση επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε άλλες κάθε μορφής, με συναφείς δραστηριότητες αλλά και σε λοιπές τοιαύτες μη αναφερόμενες αναλυτικά στους σκοπούς της εταιρείας, που δεν αντίκεινται στον Νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση