Βρέθηκαν 74 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELA FIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801836294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164252301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801001291
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146692101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE MARBLE ENERGY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801404276
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156091401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΛΩΝ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 122201961
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154178301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GUOFEN LIU ΤΟΥ TINGXIAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 122623506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153180301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801187228
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151336901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BHE LA MIRAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801151140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150272701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RIMON PROPERTY 2 ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801124520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149660701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση