ΚΕΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ 30 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15773

ΚΕΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΠΑΓΟΥ 30 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801081077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148627701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΤΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΠΑΓΟΥ 30
  Πόλη:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. (68.20.1201) : Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιοκτητών ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 2. (82.99.1908) : Οι υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων) 3. (68.20.1203) : Οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου που προορίζεται για κατοίκηση. 4. (64.20.1001) : Υπηρεσίες Αλλοδαπών Εταιρειών που Συμμετέχουν σε Ημεδαπές 5. (64.20.1) : Υπηρεσίες HOLDING Εταιρειών 6. (56.10) : Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 7. (56.30): Δραστηριότητες Παροχής Ποτών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση