Βρέθηκαν 69 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΘΩΜΑ ΟΡΕΣΤΗ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996828142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162568601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΣΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801478879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157676501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147381081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155500801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106691750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118963201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042663196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153025601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140234951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151278001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140204866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150112701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση