ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΡΟΔΩΝ 42Β , ΕΚΑΛΗ, 14578

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΡΟΔΩΝ 42Β , ΕΚΑΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036506125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148661001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΟΔΩΝ 42Β
  Πόλη:
ΕΚΑΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΕΚΑΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση