Βρέθηκαν 5152 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΙΟΝΙΛΝΤΑ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132596220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148755601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063763842
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140202801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 153754552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144737001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103319748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175529001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΝΤΑΤΑΛΛΑ ΦΑΟΥΖΙΕ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114074365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174933201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128698644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174920901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100371822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174598901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132013982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174797201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076781326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174167001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΣΟΥΡ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126256430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173536401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση