Βρέθηκαν 6440 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063763842
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140202801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 153754552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144737001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΚΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044744914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139070801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033470794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169258601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067929390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168856201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TOM PALLUCH TOY MICHAEL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 175511608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169238901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143388091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146352769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168641301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΑΦΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130218273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168620501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΑΠΑΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154272500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168616901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση