ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 7-9 , ΑΘΗΝΑ, 14342

ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 7-9 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 095495223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 673701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GEVATRANS PRIVATE COMPANY
GEVATRANS PRIVATE COMPANY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 7-9
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Η ανάληψη μεταφορών κάθε είδους εμπορευμάτων δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος ή η πρακτόρευση αυτών με οποιαδήποτε μορφή και με την χρήση μέσων ιδιόκτητων ή τρίτων. 2.Η ανάληψη ταχυμεταφορών εγγράφων και πραγμάτων. 3.Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εταιριών ή φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερείς σκοπούς για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας. 4.Η ίδρυση, συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 5.Η άσκηση γενικά οποιασδήποτε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής ή παρεμφερής ή με κάθε τρόπο συντελεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση