Βρέθηκαν 99 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801461117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157352901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102272680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154884801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801206131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151719601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 170160876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148858801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA WAREHOUSE SUPPLIES ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801085064
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148719401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 095495223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 673701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146284603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149959601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση