(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΑΛΑΣΚΑ 12 , ΧΑΙΔΑΡΙ, 12462

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ


ΠΑΛΑΣΚΑ 12 , ΧΑΙΔΑΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094435150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1946701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-06-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-07-1995
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
MUHLHAN HELLAS S.A. SURFACE PROTECTION
(YPO EKKATHARISI)MYLCHAN ELLAS AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΛΑΣΚΑ 12
  Πόλη:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια όλων των εργασιών καθαρισμού, αμμοβολής και χρωματισμού καθώς και όλων των εργασιών τοποθέτησης σκαλωσιών και ικριωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης κινητής πλατφόρμας, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οι εργασίες χρωματισμού περιλαμβάνουν και τις ειδικές επιστρώσεις παντός είδους, όπως εσωτερικές επενδύσεις δεξαμενόπλοιων, επιστρώσεις για πλοία – ψυγεία, επιμεταλλώσεις και αντιπυρικές επιστρώσεις. Περαιτέρω στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και πάσα συμπληρωματική ή συναφής προς τον κύριο σκοπό δραστηριότητα. Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση