Βρέθηκαν 7422 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999642168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5268301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099364933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4408601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

(ΑΚΥΡΟ) TEST ECHAMBER


Νομική Μορφή Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118387402000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MELCER Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999961180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4311201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ABKSOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801176318
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150871901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095565229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 863701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801993299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167772701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EALLOS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801986991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167637701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση