(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)N.S.P. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 162,164,166 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17671

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)N.S.P. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 162,164,166 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094475830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1949901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-07-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-07-1995
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) N.S.P. RADIO Α.Ε.
N.S.P. RADIO Α.Ε.
N.S.P. RADIO A.E.
(YPO EKKATHARISI) N.S.P. RADIO A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 162,164,166
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού. β) Η έκδοση παντός εν γένει εντύπου σε οιαδήποτε μορφή και μέσο, ως και η εκτέλεση κάθε δημοσιογραφικής και εκδοτικής εργασίας. γ) Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, ειδικότερα δε αθλητικών, η παροχή υπηρεσιών αθλητικού τουρισμού (camps κλπ) για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών σε οιαδήποτε μορφή και μέσο, καθώς και η δημιουργία κλαμπ (club) αναγνωστών/καταναλωτών με σκοπό την προβολή αθλητικών προϊόντων ή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων, έναντι αμοιβής. δ)Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς οίκους ως και η συμμετοχή σε οιανδήποτε υφισταμένη ή μέλλουσα επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής, ελληνική ή/και αλλοδαπή. ε) Κάθε συναφής προς τ' ανωτέρω εργασία, επιχείρηση και δραστηριότητα στην οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση