ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SIREC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 287 , ΑΘΗΝΑ, 17236

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SIREC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 287 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997281062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149040301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΞ ECOGLOB
KX ECOGLOB

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 287
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο μοναδικός και αποκλειστικός σκοπός και το αντικείμενο της Κοινοπραξίας θα είναι η εκτέλεση του ανατεθέντος 'Εργου / Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ζακύνθου, για κοινό λογαριασμό και όφελος των κοινοπρακτούτων με το παρόν μελών και μέχρι πλήρους εκκαθάρισης όλων των σχετικών δοσοληψιών/συναλλαγών με την Αναθέτουσα Αρχή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση