ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39 , ΑΘΗΝΑ, 10437

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094074928
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 313001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-03-1979
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-03-1979
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εισαγωγή και η εμπορία ως και η αντιπροσώπευσης Ηλεκτρονικών μηχανημάτων, Εποπτικών μέσων Στρατιωτικού Υλικού, μηχανημάτων εν γένει, ανταλλακτικών και λοιπών συναφών ειδών. 2. Η ίδρυσις εργοστασίου κατασκευής Ηλεκτρονικών μηχανημάτων και των συναφών ειδών. 3. Η συμμετοχή εις υφιστάμενος ή ιδρυθησομένας εταιρείας οιουδήποτε τύπου Εμπορικός ή Βιομηχανικός συναφείς με τα ανωτέρω είδη ως και η εκμετάλλευσις εργαστηρίων παρεμφερούς παραγωγής. 4. Πάσα ετέρα συναφής εργασία εμπορίας ή βιομηχανοποιήσεως ομοειδών ή ετέρων προϊόντων δι' ίδιον λογαριασμόν ή και δια λογαριασμό τρίτων. 5. Η αντιπροσώπευσης ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων, όμοιας ή παρεμφερούς παραγωγής και 6. Η δια εξαγωγής διάθεσις των άνω προϊόντων εις την αλλοδαπήν.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κύρια
26516000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
33131100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691508 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691510 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691534 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46691552 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΞΕΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46691555 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
46691556 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691949 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Δευτερεύουσα
46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση