ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180- ΛΑΜΙΑΣ 1 , ΤΑΥΡΟΣ, 17778

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180- ΛΑΜΙΑΣ 1 , ΤΑΥΡΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094421709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2003201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-09-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-10-1995
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HELLENIC PROTEIN SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180- ΛΑΜΙΑΣ 1
  Πόλη:
ΤΑΥΡΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ή ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 2) ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟ ΑΥΤΟ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (KNOW-HOW) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3) ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΚΟΠΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση