Ε.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 , ΡΑΦΗΝΑ, 19009

Ε.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 , ΡΑΦΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801111756
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149376501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-02-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-02-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ε.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13
  Πόλη:
ΡΑΦΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΑΦΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.1. η έκδοση εντύπων βιβλίων και άλλων εντύπων περιοδικών κάθε είδους, καθώς και η παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων και άλλων επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους, 1.2.. το λιανικό εμπόριο βιβλίων (καινούριων ή μεταχειρισμένων) με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, το λιανικό εμπόριο βιβλίων σε φυσικό κατάστημα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο βιβλίων, με ή χωρίς διατήρηση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων 1.3. η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και υπηρεσιών διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων, 1.4. η παροχή υπηρεσιών γραφίστα ή μακετίστα εκτός διαφήμισης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών γραφίστα διαφημίσεων, 1.5. η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής, 1.6. το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε φυσικό κατάστημα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων) με ή χωρίς διατήρηση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων, 1.7. το λιανικό εμπόριο περιοδικών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ή/και σε φυσικό κατάστημα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο περιοδικών, με ή χωρίς διατήρηση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων, 1.8. το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ή/και σε φυσικό κατάστημα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, με ή χωρίς διατήρηση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων, 1.9. το λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ή/και σε φυσικό κατάστημα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο οικιακών ειδών, με ή χωρίς διατήρηση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων, 1.10. το λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών και αναλωσίμων ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, καθώς και παιχνιδιών για παιδιά ή ενηλίκους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ή/και σε φυσικό κατάστημα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο των ανωτέρω ειδών, με ή χωρίς διατήρηση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων, 1.11. το λιανικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής και λοιπών ειδών υγιεινής διατροφής με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ή/και σε φυσικό κατάστημα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο των ανωτέρω ειδών, με ή χωρίς διατήρηση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων, 1.12. οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της και γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξεως και κάθε έργου το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται: - Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό. - Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά ή συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. - Να αγοράζει, απορροφά, συγχωνεύει ή συγχωνεύεται με άλλες συναφείς επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του κλάδου. - Nα ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. - Να προβαίνει στην οργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου δικαιόχρησης (franchising). - Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. - Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση