Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROBOOKS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801727888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162264501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOCKCHAIN GAMES AND SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801474592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157589901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIFE CLINIC NAMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800694996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136883601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIS ECONOMIC AND ENERGY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800642545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133669501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)COSMOANELIXIS I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800564330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129561601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2014
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση