ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 48-50 , ΑΘΗΝΑ, 10437

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 48-50 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801120488
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149564101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ESPERIA TRAVEL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 48-50
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, η αγορά, η μίσθωση και εκμίσθωση αυτών, η ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη, η διοργάνωση και εκτέλεση τακτικών και εκτάκτων δρομολογίων μεταφοράς επιβατών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, η διοργάνωση και εκτέλεση εκδρομών και περιηγήσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και η διενέργεια κάθε πράξης η οποία έχει σχέση με τις επιβατικές μεταφορές, η διοργάνωση οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων), οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, τα ταξίδια και τον τουρισμό, ως και η ίδρυση γραφείου Γενικού ή Εξωτερικού τουρισμού. 2. Η εκμετάλλευση και διαχείριση τουριστικών πλοίων και σκαφών, η αγορά, η μίσθωση και εκμίσθωση αυτών, η ενοικίαση με οδηγό μη ιδιοκτήτη, η διοργάνωση και εκτέλεση τακτικών και έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς επιβατών και η διοργάνωση και εκτέλεση εκδρομών και οργανωμένων περιηγήσεων (τουριστικών πακέτων) καθώς και η εκμετάλλευση, διαχείριση, αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση τουριστικών καταλυμάτων . 3. H παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταφοράς και ταχυμεταφοράς (πολλαπλής φύσης) δεμάτων, εγγράφων και λοιπών ταχυδρομικών αντικειμένων. Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η άσκηση λοιπών ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, ως και λοιπών υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων. 4. Επικουρικώς, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εν γένει εμπορία πάσης φύσεως οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ελαστικών, ορυκτελαίων, λιπαντικών και λοιπών συναφών ειδών για πάσης φύσεως τροχοφόρα οχήματα, οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής τροχοφόρων οχημάτων και η για τον σκοπό αυτό ίδρυση συνεργείων, μηχανουργείων και εργοστασίων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση