Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SPN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801891351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165271901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOCA TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801533351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158649701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS METRO TRAVEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800838610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142618301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛ. ΤΡΟ ΔΟΥΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800838070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142603701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDIACALL CONTACT CENTER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997671212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9605501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση