ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 30 , ΑΘΗΝΑ, 11141

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 30 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 170474527
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149817301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 30
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση