Μ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 , ΑΘΗΝΑ, 15232

Μ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.


ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801157887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150418801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-05-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-05-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: η παροχή υπηρεσιών εστίασης και ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, η παρασκευή ασιατικού – ταϊλανδέζικου φαγητού, η διάθεση και πώληση φαγητού, γλυκισμάτων, αναψυκτικών, ποτών και λοιπών συναφών ειδών, η διανομή αυτών καθώς και η κατ’ οίκον παράδοσή τους. Η δημιουργία και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Για την εκπλήρωση του σκοπού δύναται η συμμετοχή της εταιρείας σε υφισταμένες ή σε συσταθησόμενες εταιρείες και επιχειρήσεις καθώς και ο συνεταιρισμός αυτής με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση κοινοπραξιών με αυτούς, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την παρούσα ετερόρρυθμη εταιρεία. Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων είτε συνεταιρικά είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση