ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΟΛΩΝΟΣ 46 , ΑΘΗΝΑ, 10672

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΟΛΩΝΟΣ 46 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801176331
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150872101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-06-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-06-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΛΩΝΟΣ 46
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1.- Οι ενοικιάσεις επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. 2.- Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για μεταφορές επιβατών, μεταχειρισμένων. Γενικό εμπόριο αυτοκινήτων ή άλλων οχημάτων ΠΔΚΑ. 3.- Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων, κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων, κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης εκτός από τις ιδιοκτησίες μονομεριστικής μίσθωσης 4.- Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων. 5.-Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 6.- Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει συμφωνίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση