Βρέθηκαν 119 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801334325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154621501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRISOR HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802193177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171824901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105906570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169987601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECONOMIA MEDIA Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801993619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167777501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Kaiyo Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801979336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167490801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801964464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167164601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAXPLANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801960164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167080201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMART URBAN & GEO METRICS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801935813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166563701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALTH CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801902437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165476501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIMENSIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801901729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165462301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση