ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 42 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12136

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 42 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800423791
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121764909000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-07-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-07-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
WASTEWATER TRANSPORT COMPANY LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 42
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1)η παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων, καθώς και η μεταφορά λυμάτων οποιασδήποτε μορφής και προέλευσης. 2)H εκτέλεση χερσαίων εθνικών μεταφορών πάσης φύσεως εμπορευμάτων, στερεών και υγρών και εν γένει υλικών και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως , διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων κοινών, ανατρεπομένων ή μη, ρυμουλκών, ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ψυγείων, βυτιοφόρων και γερανοφόρων αυτοκινήτων και εν γένει κάθε είδους αυτοκινήτων και οχημάτων κατάλληλων για τέτοιες μεταφορές δημοσίας χρήσεως, κυκλοφορούντων κατά νόμο στη χώρα. 3)Η μίσθωση, ή η παραχώρηση της χρήσης των φορτηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων που διαθέτει η εταιρεία σε τρίτους. 4)Η αποθήκευση εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις. 5)Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 6)Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση