Βρέθηκαν 102 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΑΪΜΙ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Χ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802136693
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170687601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112917170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168499901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801998652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167890901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMVASIS SOLUTIONS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801691193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161580101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΚΟΥΖΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101459657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161045801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Π.Ε


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801456838
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157268001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073427909
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153897501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΤΖΕΛΑ ΤΣΑΡΡΙ ΤΟΥ ΣΠΕΤΙΜ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 167128830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152944001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΖΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118372730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151867101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση