ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14562

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800384841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119467807000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-02-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕ
SYMPHONIA LTD

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η παραγωγή, εμπορία, χονδρική ή λιανική, οι εισαγωγές και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής ή παραγωγής τρίτων, τυποποιημένων, συσκευασμένων ή μη και ιδίως ελληνικών αγροτικών προϊόντων, με ονομασία προέλευσης ή μη, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών. 2) Η αγορά, μίσθωση, υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων και αγροκτημάτων κάθε είδους. 3) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών. 4) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα και κάθε άλλη εργασία που θα αποφασιστεί από τους εταίρους ή τους διαχειριστές, σύμφωνα με το νόμο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση