Βρέθηκαν 164 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FINANCEPLICITY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802107532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170092101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIO INVENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802047230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168860201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN LOGISTICS BUILDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801965031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167178601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEADWAY - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095730829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2374901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CALLISTA CRAFTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800484108
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124963001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIDESWINGS EMMANUELA SILVESTRIDI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801539109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158755101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN LOGISTICS APPLICATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801515530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158326701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMOROUS I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801509904
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158219001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 161746656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157918301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση