Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

ΡΟΣΤΑΝ 35 , ΑΘΗΝΑ, 11141

Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ


ΡΟΣΤΑΝ 35 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094446300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2446301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-1996
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-03-1997
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

S.T.L
S.T.L.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΟΣΤΑΝ 35
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία και κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ότι αφορά: α) Τα ημερολόγια παντός τύπου από οποιαδήποτε ύλη και αν συντίθεται ή συναρμολογούνται ή λειτουργούν (π.χ. χαρτί, δέρμα, πλαστικό, μέταλλο, ξύλο, ύφασμα κ. λ. π.) και με οποιοδήποτε απλό ή σύνθετο περιεχόμενο ύλης και πληροφοριών, τα οποία και μπορεί η εταιρεία είτε σε πλήρη τους μορφή, είτε στα επί μέρους στοιχεία που αποτελούνται, να τα εισάγει από την αλλοδαπή, να τα εξάγει προς αυτή, να αντιπροσωπεύει αυτά εμπορικά και να αντιπροσωπεύεται εντός και εκτός Ελλάδος, να τα πωλεί, προμηθεύει, παράγει, κατασκευάζει, εκτυπώνει, μεταποιεί, επεξεργάζεται κ. λ. π. και γενικώς να ασκεί οποιαδήποτε εμπορική πράξη διευρύνει και προάγει την εμπορικότητα του είδους αυτού, καθώς και όλων των συναφών με αυτά ειδών και β) Επίσης οι αυτές ως άνω μορφές και τομείς εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν τα ημερολόγια, ισχύουν και για: 1) τα επιχειρηματικά δώρα, 2) τα διάφορα σχολικά, βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφή προς αυτά είδη (π.χ. δερμάτινα, χαρτικά, γραφικά κ. λ. π. ), 3) την μεταποίηση και επεξεργασία χάρτου, 4) τα βιβλία, 5) τη δημιουργία εργαστηρίου γραφικών τεχνών και τις πάσης φύσεως εκτυπώσεις και εκδόσεις.(έκδοση εντύπων και βιβλίων,εκδοση εντύπων περιοδικών καθε είδους,εκδοση βιβλίων σε δίσκο,ταινία ή με άλλα φυσικά μέσα) 6)το εμπόριο συμπληρωμάτων ειδών υγιεινής διατροφής, 7) το εμπόριο ειδών ιματισμού που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση, για την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και γάντια προστασίας εργατών,8) το εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών , αναπτήρων , στυλό κλπ),9) τις υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) και τις υπηρεσίες αποθήκευσης ,καθώς και υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58191300 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κύρια
46901000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
47626301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47626326 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΑΛΛΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626327 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47626331 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
47727301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) Δευτερεύουσα
47727307 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση