ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ J.P INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 5 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ J.P INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΟΝΙΤΣΗΣ 5 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801211583
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151843401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

J.P INTERNATIONAL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 5
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3-ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.?ραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης. 2.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. 3.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης. 4.Η εξεύρεση και υπόδειξη πελατών προς εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κατέχουν άδεια εμπορίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό. 5.Η σύναψη συμβάσεων εγγυήσεως υπέρ των πελατών της που θα εξευρίσκει και θα υποδεικνύει προς εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κατέχουν άδεια εμπορίας κατά τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών των πελατών με τις εταιρείες εμπορίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. 6.Η μεταφορά υγρών καυσίμων εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας είτε με μεταφορικά μέσα ανήκοντα στην ίδια είτε με μεταφορικά μέσα ανήκοντα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 7.Γενικό εμπόριο υγρών καυσίμων και συναφών προϊόντων χονδρική και λιανική. 8.Μεσιτείες ,μεσολαβήσεις παντός τύπου και προμήθειες επί αυτού. 9.Η εκμετάλλευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο ξενοδοχειακών μονάδων, ενοικιαζομένων δωματίων ή ξενοδοχείων κυριότητας της εταιρείας ή τρίτων. 10. Η ίδρυση ή η ανέγερση και η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών επιχειρήσεων, κάμπινγκ και επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, και γενικότερα κάθε είδους τουριστικού καταλύματος, καθώς και εμπορικών καταστημάτων εν γένει. 11. Η διενέργεια κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εσωτερικού και γενικού τουρισμού. 12. Η εισαγωγή και εμπορία τουριστικών ειδών και λοιπών συναφών ειδών, κοσμημάτων χρυσού, αργυρού και λοιπών ευγενών μετάλλων, όπως και ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, σπόρ, παιχνιδιών, ειδών λαϊκής τέχνης, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ προσώπου, αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, παρασκευασμάτων περιποίησης προσώπου και σώματος, προϊόντων ομορφιάς και φροντίδας του δέρματος, προϊόντων περιποίησης μαλλιών, ηλεκτροθερμικών συσκευών κομμωτικής και γενικά ειδών κομμωτικής. 13.Η εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και δικύκλων εν γένει, όπως και παντός είδους οχημάτων και μεταφορικών μέσων, ξηράς και θάλασσας. 14. Η αγορά ή η μίσθωση αυτοκινήτων προς εκμετάλλευση. 15. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ταξιδιωτικών και τουριστικών σκοπών και η οργάνωση εκδρομών και λοιπών τουριστικών εκδηλώσεων. 16.Η εκμετάλλευση κυλικείων, καφενείων, εστιατορίων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων, χώρων διασκέδασης, σνακ μπαρ (snack bar), μπαρ (bar), ίντερνετ καφέ (internet cafe) ως και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και γενικότερα κάθε είδους τουριστικού και επισιτιστικού καταστήματος. 17.Η ίδρυση και λειτουργία γραφείου γενικού τουρισμού. 18.Η αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων Ελληνικών και ξένων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες όπως ανωτέρω παρεμφερείς εργασίες και δραστηριότητες, έναντι εκδόσεως τιμολογίου αμοιβής της εταιρείας με βάση το χρόνο απασχολήσεως ή την μονάδα εργασίας ή το συγκεκριμένο έργο. 19.Η αγορά ακινήτων, η ανέγερση πάσης φύσεως κτιρίων και η εμπορία αυτών. 20.Η εμπορία, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων και επιχειρήσεων. 21.Η ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών έργων, τεχνικών και οικοδομικών, καθώς και έργων οποιασδήποτε φύσης, η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων, έναντι αμοιβής ή με το σύστημα της αντιπαροχής. 22.Υπηρεσίες κομμωτηρίου, καλλωπισμού, αισθητικών περιποίησης νυχιών και σώματος, σωματικής ευεξίας, μακιγιέρ - αισθητικού, μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ), εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος. 23. Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα από μετατροπή ηλιακής ή αιολικής ενέργειας από αεροστροβιλικές μονάδες πετρελαίου κλπ γενικότερα επιχειρήσεις παραγωγής, μετάδοσης και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευής και εμπορίας φωτοβολταϊκών κυττάρων και συναφών μηχανημάτων συσκευών εργαλείων και υλικών, καθώς και κάθε φύσεως εμπορίου xovδρικού η λιανικού η αντιπροσωπείας μεσιτείας η και παροχής υπηρεσιών γενικότερα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με τις ως άνω δραστηριότητες. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προωθεί τις εργασίες της µέσω δικτύων συνεργατών που θα συστήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται µε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και να συµµετέχει σε διαγωνισμούς δια την ανάληψη δημοσίων έργων σχετικών µε τον σκοπό της. Τέλος, µπορεί να ιδρύει εταιρίες, να συµµετέχει σε εταιρίες ή να συνεργάζεται µε εταιρίες, οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους, ή παρεµφερείς, ή επικουρικούς, ή συµπληρωµατικούς σκοπούς, ή εν γένει που ασκούν εµπορική ή κατασκευαστική δραστηριότητα, εφόσον κριθεί από νοµικά εξουσιοδοτηµένο προς, τον σκοπό αυτό όργανο, ότι µιας τέτοιας µορφής συνεργασία ή συµµετοχή θα είναι προσοδοφόρος δια την εταιρεία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47300000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47308100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47788507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ) Δευτερεύουσα
49411200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
84131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση