Βρέθηκαν 774 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MASDAR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802491826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177373101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BYTECRAFT SOFTWARE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802395285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175598601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ella Greece Holdings ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802386878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175446901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRP LOGISTICS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802325603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174364401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLEXY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802313991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174157301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800993892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146523701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FRONTERA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801170793
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150730901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998187329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8629201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΡΗΜΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997779036
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123894701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SILVERLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802278806
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173511601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση