ΒΙΟΛΕΤΑ ΒΑΣΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 , ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ, 17124

ΒΙΟΛΕΤΑ ΒΑΣΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΑΡΤΑΚΗΣ 141 , ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801212082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151856501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΙΟΛΕΤΑ ΒΑΣΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΤΑΚΗΣ 141
  Πόλη:
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι το εμπόριο, λιανικής ή χονδρικής, η εισαγωγή και πώληση κάθε είδους εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους τροφίμων, φρέσκων, συσκευασμένων, και/ή κατεψυγμένων, ποτών, αναψυκτικών, χαρτικών, ειδών ατομικής και οικιακής υγιεινής, αντικειμένων οικιακής και καθημερινής χρήσης και αγαθών σούπερ μάρκετ εν γένει. 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται και συνάπτει συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής. β) Να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία. γ) Να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος. δ) Να αποκτά, μεταβιβάζει και διαχειρίζεται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. στ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερομένης της σύναψης πιστώσεων και δανείων και της άντλησης χρηματοδοτήσεων. ζ) Να αγοράζει, μισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα με ή χωρίς εγκαταστάσεις κατάλληλα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. η) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες. ια) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ιβ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση