Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ARAPIS-Live Seafood ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802105723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170052601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801858852
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164685001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIMOZA KOPANI TOY BEKTASH


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142901526
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152378001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΔΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801122304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149611301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΡΜΑΞΙΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107396710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145782801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800894459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144340601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARKET ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800863298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143300601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση