ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 13Β , ΑΘΗΝΑ, 12131

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 13Β , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 045540509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44073407000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-07-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-09-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 13Β
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση