ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 8 , ΑΘΗΝΑ, 10677

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΚΑΝΙΓΓΟΣ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 058820686
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151986001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PHONESERVICE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση