ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ, 10680

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996787272
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151190101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-06-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-06-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ
ENOSI DIKAIOUCHON EDEM

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Η συλλογική διαχείριση και προστασία στην Ελλάδα ή/^έιι/τ^ι^. εξωτερικό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί μουσικών έργώ?^\ με κείμενο ή χωρίς, τόσο των μελών του Οργανισμού κατά την έννοια του άρθρου 6, παρ. 1 του παρόντος, όσο και των απλώς αναθετόντων κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος, τα οποία θα θελήσουν να του αναθέσουν σε μη κερδοσκοπική βάση την διαχείριση ή/και την προστασία των δικαιωμάτων τους. 2. Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός σχήματος αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του. 3. Η ανάληψη πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση