Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996858644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152072901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997004650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148817601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΜΠΡΕΜΙ ΣΥΝ.ΠΕ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997217200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133779901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΑΜΙ ΚΑΙ ΟΚΑ ΣΥΝΠΕ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997327185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126968701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΣΥΝ.ΠΕ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998172709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125546301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μέθεξη ΣΥΝ.ΠΕ.


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997944810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121661101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΟ ΣΥΝ.ΠΕ.


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997890931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119312301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση