FLY & CAMP Α.Ε.

ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΓΚΟ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 19003

FLY & CAMP Α.Ε.


ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΓΚΟ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801265942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153058601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ROLLING TURTLES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΓΚΟ 0
  Πόλη:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Εκμίσθωση, Χρονομίσθωση, Πώληση όλων των ειδών τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων για τουριστική ή και άλλη χρήση, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τους. 2. Αγορά, Μίσθωση, Χρονομίσθωση, Πώληση μετασκευή και επισκευή παντός είδους οχημάτων, περιλαμβανομένων και κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), περιλαμβανόμενης της μελέτης και του σχεδιασμού αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 3. Αγορά, Μίσθωση, Χρονομίσθωση, Πώληση εισαγωγή/εξαγωγή και εμπορία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και μεταπώληση παντός είδους οχημάτων, περι-λαμβανομένων και κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων (καινούργιων ή μεταχει-ρισμένων), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Η διανομή και εμπορία προϊόντων αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, εμπορικής και Βιομηχανικής δραστηριότητας, ακόμη δε η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων σχετικών με τις παραπάνω εργασίες και η προσφορά σχετικών υπηρεσιών. 4. Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης οχημάτων (parking) για όλων των ειδών τροχόσπιτων για τουρισμό. 5. Υπηρεσίες τουριστικής ξενάγησης. Ειδικότερα, η οργάνωση ταξιδιών, ξεναγήσεων, διασκέψεων, συνεδρίων και εν γένει τελετών και εκδηλώσεων πάσης φύσεως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, με την συνεργασία επαγγελματιών που παρέχουν εξατομικευμένο πρόγραμμα ταξιδιού, ως – ενδεικτικά - σε επίπεδο γευσιγνωσίας, σπορ, πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων, επαύλεων και κτημάτων, ιδιωτικών βιλλών, οινοποιείων, μουσείων και γκαλερί, πολυτελών λιμουζινών, ιδιωτικών τζετ και ελικόπτερων, σκαφών και θαλαμηγών με πλήρωμα, μηχανοκίνητων ιστιοφόρων με πλήρωμα, υπηρεσίες ασφάλειας, μπάτλερ, οδηγών, παιδαγωγών, σεφ, σύμβουλων μόδας και κοσμημάτων, σύμβουλων διακόσμησης, φωτογράφων, ιδιωτικών ξεναγήσεων, υπηρεσιών τέχνης και πολιτισμού, προσωπικών γυμναστών και προπονητών, σύμβουλων υγείας και ομορφιάς. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. 6. Η φύλαξη, συντήρηση, μίσθωση, εκμίσθωση και διάθεση οχημάτων τρίτων και ειδικά κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων, προς ενοικίαση, ή άλλου είδους εκμετάλλευση και γενικά η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση στόλων αυτοκινήτων και ειδικά κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. 7. Ενοικίαση και πώληση παρελκόμενων ειδών camping (ως ενδεικτικά σκηνές, τραπεζάκια, ψησταριές, σεντόνια, είδη μαγειρικής κ.λ.π) 8. Ενοικίαση εξοπλισμού εξωτερικών δραστηριοτήτων (ποδήλατα, εξοπλισμός πεζοπορίας, κανό, κλπ) 9. Η λειτουργία ή εκμετάλλευση συνεργείου και φανοποιείου – βαφείου, βιοτεχνίας/βιομηχανίας υπερκατασκευών, οχημάτων και ειδικά κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων καθώς και η εμπο-ρία ειδών αυτοκινήτου και ειδικά τροχόσπιτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών, η εκμετάλλευση συνερ-γείου αυτοκινήτων καθώς και η εμπορία και επισκευή ελαστικών και κάθε συναφής με αυτά εμπορική δρα-στηριότητα. 10. Κάθε εργασία ή παροχή υπηρεσίας, συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας. 11. Ανάπτυξη και εκμίσθωση συστήματος λογισμικού SOFTWARE και HARDWARE ειδικού για εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων και τροχόσπιτων. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί : Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού ή μη τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ. Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Να αντιπροσωπεύει οίκους κλπ. των παραπάνω υπηρεσιών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί και εν γένει να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
77391300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ Κύρια
29205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
45192200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING), ΟΠΩΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
45311201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47640000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
50102001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
50102002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
50102003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
55101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) Δευτερεύουσα
55300000 ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση