ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΚΟΥΦΑ 24Α , ΑΘΗΝΑ, 10673

ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΚΟΥΦΑ 24Α , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801267450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153095401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΚΟΥΦΑ 24Α
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering). 2. Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων. 3. Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων• παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής. 4. Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας. 5. Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας. 6. Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη. 7. Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής. 8. Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών. 9. Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών. 10. Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων. 11. Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. 12. Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει. 13. Υπηρεσίες παροχής ποτών. 14. Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών). 15. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών). 16. Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε επαγγελματίες. 17. Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις. 18. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. 19. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 20. Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). 21. Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο, 2. Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, 3. Να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, 4. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή πρακτορεία ή αποθήκες οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος. 5. Να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και ιδιωτικούς για την οργάνωσης και εξυπηρέτησης των φορέων αυτών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
56211101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ Κύρια
10711000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ, ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
10721000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46361000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46361200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47241600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Δευτερεύουσα
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47291800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
56211901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
56291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Δευτερεύουσα
56301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
77291201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Δευτερεύουσα
77291203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Δευτερεύουσα
93291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση