ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 5 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 15127

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 5 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102910541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153356601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-01-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 5
  Πόλη:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση