ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 193 , ΧΑΙΔΑΡΙ, 12461

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 193 , ΧΑΙΔΑΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800375567
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119008101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-01-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GDI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 193
  Πόλη:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρείας είναι κερδοσκοπικός και συνίσταται : α. Στην εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών β. Στην αντιπροσώπευση των προαναφερθέντων ειδών ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης γ. Στην συναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση