Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800375567
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119008101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997474714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123839701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. Σωτηρόπουλος - Σπ. Μαρουλάκης


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997900990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122185801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997882168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8966401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099084228
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8062501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

YOTTA VOLT HELLAS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999791727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5557901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEFENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093622269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122014801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095432826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3310401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση